Ce se întâmplă în perioada de interimat, de la vacantarea scaunului arhiepiscopal și numirea unui nou arhiepiscop până la luarea în primire canonică a arhidiecezei de către ÎPS Aurel Percă? 

Pe data de 21 noiembrie 2019, odată cu acceptarea renunțării la oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București făcută de către Sf. Părinte, ÎPS Ioan Robu i-a încetat oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, iar acest oficiu este ocupat începând cu această dată de ÎPS Aurel Percă, conform numirii făcute de Sf. Părinte. Însă legea canonică spune că ÎPS Aurel Percă, deși numit în acest oficiu, nu poate să-și exercite oficiul încredințat până la luarea în primire canonică a arhidiecezei (vezi canonul 382, § 1), care trebuie să aibă loc în decurs de două luni de la primirea documentului de numire în acest oficiu (vezi 382, § 2). În cazul de față, luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București de către ÎPS Aurel Percă are loc pe data de 11 ianuarie 2020, în cadrul Sfintei Liturghii pontificale de la ora 10.30. Până la această dată, în perioada de interimat, de la numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București din data de 21 noiembrie 2019 și până la luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București din 11 ianuarie 2020, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit în oficiul de Administrator Apostolic al Arhidiecezei de București pe ÎIPS Ioan Robu, pentru a asigura temporar grija pastorală a arhidiecezei. Acest lucru arată preocuparea Sfântului Părinte, ca păstor al Bisericii universale, ca nicio dieceză să nu fie lipsită de grija pastorală a unui păstor în fruntea ei, nici măcar temporar. Titlul de Administrator Apostolic arată că este o numire temporară, pentru a asigura administrarea arhidiecezei.

 Ce înseamnă luare în primire canonică a Arhidiecezei de București?

Conform normelor de drept canonic, pentru exercitarea oficiului de episcop diecezan nu este suficientă numirea în acest oficiu de către Sfântul Părinte, dar este necesară consacrarea episcopală, atunci când cel numit nu este episcop și, de asemenea, luarea în primire canonică a diecezei. În cazul de față, întrucât ÎPS Aurel Percă este deja episcop, pe lângă numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, mai are nevoie de luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București. Luarea în primire canonică, în conformitate cu doctrina canonică, este un act mixt al persoanei numite în oficiul respectiv și al persoanelor care asigură îndeplinirea formalităților prevăzute de legea canonică. Astfel, pentru PS Aurel Percă, pentru a lua în primire canonică Arhidieceza de București, conform legii canonice trebuie să arate colegiului consultanților din Arhidieceză documentul Sfântului Părinte de numire a sa în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București. De asemenea, cancelarul curiei arhidiecezane trebuie să fie de față pentru a consemna acest fapt într-un proces-verbal (vezi canonul 382, § 3). Codul de Drept Canonic „recomandă foarte mult ca luarea în primire canonică să aibă loc în timpul unei celebrări liturgice în biserica catedrală, în prezența clerului și a poporului” (canonul 382, § 4). Ținând cont de această recomandare fermă a codului, ÎPS Aurel Percă ia în primire canonică Arhidieceza de București în cadrul unei Sf. Liturghii pontificale de la ora 10.30 în data de 11 ianuarie 2020, în prezența episcopilor, a preoților, a diaconilor, a persoanelor consacrate și a credincioșilor laici care participă la această sfântă celebrare. Făcând acest lucru, ÎPS Aurel Percă respectă și cerința canonică de a lua în primire canonică arhidieceza în decurs de două luni de la numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București (vezi canonul 382, § 2). Imediat după Sfânta Liturghie din 11 ianuarie 2020, ÎPS Aurel Percă își poate exercita în mod deplin oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București.

Pr. dr. Eduard Giurgi

Vicar judecătoresc


Actualitatea creştină, nr. 1/2020 – număr special, Anul XXXI, p. 2-3.

Show Buttons
Hide Buttons