FRANCISC EPISCOP, SLUJITORUL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, Venerabilului Frate AUREL PERCĂ, până acum Episcop titular de Mauriana și Auxiliar al diecezei de Iași, constituit Arhiepiscop Mitropolit de București, sănătate și Binecuvântare Apostolică.

Dorind tuturor popoarelor și oamenilor pace adevărată din cer și iubire curată în Domnul, fiind noi rânduiți în misiunea Sfântului Petru ca să cârmuim mersul întregii Biserici,  ne străduim cu deosebită grijă să punem Păstori capabili în fruntea fiecărei circumscripții catolice. Deoarece de curând Arhidieceza de București a ajuns lipsită de legitimul ei Păstor, după ce Înaltul ei Arhiepiscop Ioan Robu, care timp de aproape 30 de ani a condus cu zel această turmă pe calea mântuirii, și-a depus mandatul de conducător al ei, noi ne grăbim să punem în fruntea ei un nou  Întâistătător în cele sfinte, pentru ca ea să nu aibă de suferit.

Iar Tu, Venerabile Frate, care timp de 20 de ani, în dieceza de Iași, ai împlinit cu sârguință îndatoririle episcopale, te arăți înzestrat din belșug cu calitățile umane și preoțești: te considerăm deci potrivit ca să-ți încredințăm această misiune importantă.

Prin urmare, după avizul Congregației pentru Episcopi, Noi, cu autoritatea noastră apostolică, eliberându-te de îndatoririle anterioare ale Scaunului și funcției de Episcop Auxiliar, te numim Arhiepiscop Mitropolit de București, conferindu-ți toate drepturile și obligațiile acestei misiuni, în conformitate cu normele dreptului canonic.

În mod corespunzător, vei aduce la cunoștința clerului și poporului această numire a ta, pentru ca încă de la început să te recunoască și să te primească drept Păstor legitim, iar prin orice faptă bună și mai ales prin rugăciune să te ajute să-ți îndeplinești misiunea apostolică.

Prin urmare, Venerabile Frate, te îndemnăm ca, prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria și a Fericiților Anton Durcovici, Veronica Antal și Vladimir Ghika, să mijlocești neîncetat în rugăciune pentru oile încredințate ție și să înveți poporul tău să păzească poruncile divine cu iubire, urmându-l zilnic pe Învățătorul Dumnezeiesc, pentru că El este milostiv și  pe toți cei trudiți și împovărați îi înviorează cu harul său (cf. Mt 11, 28-30).

Dat la Roma, în Sfântul Petru, în ziua de 21 noiembrie, Anul Domnului 2019, al șaptelea al Pontificatului nostru.

Francisc Papă


Actualitatea creştină, nr. 1/2020 – numar special, Anul XXXI, p. 1.

Show Buttons
Hide Buttons