Există numeroase texte în Sfânta Scriptură care încearcă să descrie cum ar arăta viața de fiecare zi a omului care ar trăi în prietenie cu Dumnezeu. Unul dintre aceste texte este Ps 128.

Autorul acestui psalm descrie bucuria, mulțumirea, satisfacția, fericirea omului care se teme de Domnul și umblă pe căile sale „în termenii romantici” ai unei vieți de familie împlinite. Or, ce și-ar putea dori mai mult un om ca să fie fericit? Psalmistul spune: Dacă te temi de Domnul și umbli pe căile sale, atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale; vei fi fericit și toate îți vor merge bine. Soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale.

Sigur că întreg imaginarul folosit de autor evocă scene din viața lui concretă de cultivator de măslini (una din resursele principale de hrană ale Israelului din toate timpurile) și din cea „a unei familii de la țară”. Ceea ce face totuși ca mesajul să devină universal este, mai întâi, referința la muncă: te vei hrăni din munca mâinilor tale… Într-adevăr, munca a fost considerată întotdeauna ca fiind nu doar o modalitate de procurare a hranei și a celor necesare pentru viață, cât mai ales sursa principală a demnității omului. Când cineva reușește să-și procure cele necesare vieții cu munca mâinilor sale, fără să aștepte „ajutoare” de la vreo instituție (nu includ aici persoanele cu dizabilități), va sta în societate „cu chipul sus”. În al doilea rând, binecuvântarea lui Dumnezeu se regăsește în buna orânduială a vieții de fiecare zi și în traiul tihnit: … vei fi fericit și toate îți vor merge bine. Mai mult, binecuvântarea lui Dumnezeu constă și în dăinuirea familiei, dăinuire ce se realizează prin rodnicia în copii a soției: ea va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale…, iar copiii vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Așadar, cel care se teme de Domnul e răsplătit în acest fel, iar, ca un bonus, binecuvântarea îi oferă posibilitatea de a vedea fericirea Ierusalimului și de a ajunge să-i vadă pe fiii fiilor lui.

Altfel spus, există în viață foarte multe lucruri care pot aduce bucurii și satisfacții legitime unui om, dar dacă nu le are pe acestea a pierdut esențialul fericirii.

Casetă: Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul/ Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;/ vei fi fericit şi toate îţi [vor merge] bine./ Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;/ copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale./ Iată, aşa va fi binecuvântat omul/ care se teme de Domnul! (Ps 128,1-4)

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 12/2021, Anul XXXII, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons