Cu speranță spre Jubileul familiilor
Text: Pr. Fabian Măriuț

Jubileul familiilor, de pe 27 decembrie,
să ofere tuturor familiilor
lumii o nouă oportunitate
de a putea înainta în largul sufletelor,
al relaţiilor interumane,
având-o drept călăuză pe Maria,
Maica milostivirii!

jubileu familiiÎn 1999, de Crăciun, Ioan Paul al II-lea deschidea Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru pentru a inaugura Marele Jubileu ce comemora 2000 de ani de la Întruparea Fiului lui Dumnezeu. În Scrisoarea Novo milennio ineunte cu care încheia Jubileul, Papa prelua îndemnul adresat de Isus discipolilor, înainte de pescuirea minunată: „Duc in altum!” – Înaintaţi în larg!

Duc in altum trebuie pus în legătură cu îndemnul papilor din ultimul secol: noua evanghelizare. Nu este vorba de o altă Evanghelie, ea rămâne mereu aceeaşi. În Apocalips se spune: „Eu fac toate lucrurile noi” şi nu „Eu fac lucruri noi”. Se înţelege astfel că noua evanghelizare nu presupune invenţii pastorale. Noutatea este dată de prezenţa Duhului Sfânt, Duh al Tatălui şi al Fiului, unicul în stare să schimbe inimile. Rusaliile coincid cu ieşirea Bisericii din Cenacol spre Ierusalim şi apoi spre lumea întreagă. Noua evanghelizare este tocmai redescoperirea Rusaliilor, un reînnoit curaj de a da mărturie.

Noua evanghelizare nu poate să nu ţină cont de familie, de rolul ei în viaţa societăţii, a Bisericii. Recentele sinoade dedicate familiei au repetat dorinţa de a conduce la o revitalizare a vieţii parohiale pornind de la o evaluare pozitivă a familiei, a sacramentului căsătoriei, de la necesitatea implicării familiei în viaţa Bisericii şi în societate.

Papa Francisc propune Jubileul Milostivirii ca timp de vindecare şi iertare. Când s-au împlinit 50 de ani de la încheierea Conciliului II Vatican s-a deschis din nou Poarta Sfântă, într-o zi semnificativă: 8 decembrie, Neprihănita Zămislire.

Noua evanghelizare nu presupune inovaţii sau invenţii pastorale. Noutatea este dată de prezenţa Duhului Sfânt, Duh al Tatălui şi al Fiului, unicul în stare să schimbe inimile.

Dacă acum 16 ani Poarta se deschidea de Crăciun, anul acesta s-a deschis în ziua în care sărbătorim an de an aurora mântuirii.

Aşadar, Jubileul milostivirii este poarta deschisă către inima milostivă a Tatălui. Milostivirea ne poartă
în taina cea mai adâncă a dumnezeirii. Sperăm ca Jubileul familiilor, de pe 27 decembrie, să ofere familiilor oportunitatea de a înainta în largul sufletelor, al relaţiilor dintre noi, având-o drept călăuză pe Maria, care este Maica milostivirii!

Show Buttons
Hide Buttons