SCRISOARE PASTORALĂ

pentru sărbătoarea Nașterii Domnului 2023

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său Fiu,

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16).

„Atunci când s-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu,

Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit” (Tit 3,4).

„Dumnezeu… în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul” (Evr 1,1).

Sfințiile Voastre, dragi confrați preoți,

Dragi persoane consacrate,

Iubite surori și iubiți frați în Cristos,

Frazele de mai sus au fost rostite și scrise cu 20 de secole în urmă. Ele sunt ca izvorul unui mare râu care se revarsă tot mai mult, aducând viață și mântuire. Cuvintele inspirate ale Sfântului Ioan și ale Sfântului Paul mărturisesc despre un Eveniment care reprezintă punctul culminant al istoriei omenirii, deoarece împlinește secolele de așteptări și deschide un viitor de bun augur – temporal și etern. Toate aceste cuvinte vorbesc despre Nașterea Fiului lui Dumnezeu în mijlocul omenirii și scot în evidență marea sa semnificație de mântuire.

Nașterea Omului-Dumnezeu a fost punctul de plecare pentru diverse procese importante în domeniul religiei și al culturii. Ele au declanșat în milioane de inimi o avalanșă de experiențe profunde și cuvinte pline de poezie și patos. Ele au inspirat mulți artiști să creeze minunate opere de muzică și pictură. De asemenea, ele au devenit subiectul multor tratate teologice. Ele sunt subiectul predicilor și al omiliilor de la liturghiile noastre. Ele sunt în centrul a nenumărate meditații și contemplații evanghelice, fie că sunt făcute în liniștea unui loc retras, fie în momentele de contemplare a Pruncului așezat, în timpul Crăciunului, în diferite iesle din biserici sau în casele noastre.

La câteva secole după Nașterea lui Cristos, marele Sfânt Augustin exclama: „Nu este o minciună: ridică-te, omule, căci pentru tine Dumnezeu s-a făcut om. Trezește-te, tu, cel ce dormi, scoală-te din morți și Cristos te va lumina” (Sf. Augustin, Predica 185, 1). Sfântul Leon cel Mare, papă, tot în secolul al V-lea, și-a început predica de Crăciun astfel: „Mântuitorul nostru, preaiubiților, s-a născut astăzi: să ne bucurăm! Nu este loc pentru tristețe atunci când se celebrează nașterea vieții; când se naște viața, teama de moarte a dispărut, a venit bucuria promisă din veșnicie. Nimeni nu este ținut departe de această bucurie, căci motivul bucuriei este același pentru toți; Domnul nostru  distrugătorul păcatului și al morții, negăsind  pe nimeni care să fie liber de această vină,  a venit să elibereze pe toți” (Sfântul Leon cel Mare, Predica I la Nașterea Domnului).

Iubiți frați și surori în Cristos,

Sărbătorim unul dintre cele mai frumoase momente ale anului, Crăciunul. Pentru creștini este misterul lui Dumnezeu care se face om pentru a ne răscumpăra, pentru a ne elibera de păcat și a ne face copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna, cu posibilitatea, dacă credem în El și ne lăsăm iubiți de El, să devenim veșnici. Aceasta este, fără îndoială, marea veste care merită să fie sărbătorită, care aduce bucurie profundă în inimile oamenilor, pentru că este misterul iubirii lui Dumnezeu: „Atât de mult a iubit  Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut” (In 3,16).

Crăciunul este un mister al iubirii! A fost dragostea extraordinară  a Tatălui care l-a trimis pe Fiul unic în lume. Așa cum spunea adesea Sfântul Alfons Liguori: „Dumnezeu devenit nebun din dragoste față de oameni” (cf. Amore delle Anime, II, 9-12).

Așadar, sărbătorim în mod solemn un eveniment care nu are egal în istoria omenirii. Pentru că doar o singură dată s-a întâmplat ca Dumnezeu să se facă om și să locuiască printre noi. O singură dată și numai o dată Dumnezeu s-a umilit, luând forma unui rob, și a devenit ca noi în toate, cu excepția păcatului. Doar o singură dată și numai o dată cerul a atins pământul atât de puternic și atât de direct.

Teologul Karl Rahner SJ a exprimat frumos conținutul Crăciunului într-o meditație: „Când spunem că este Crăciunul, atunci spunem: Dumnezeu, în întruparea Cuvântului, a vorbit și a spus lumii Cuvântul său – ultimul, cel mai profund și cel mai frumos Cuvânt. Un cuvânt care nu mai poate fi luat înapoi, pentru că este actul suprem al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși este în lume. Și acest cuvânt înseamnă: «Te iubesc, lume, te iubesc și pe tine, omule»” (K. Rahner, Meditație despre Crăciun, 1976, p. 4).

Așadar avem motive să sărbătorim Crăciunul  cu solemnitate și bucurie în lumină, împreună cu îngerii și păstorii, în ritmul în care inimile noastre bat mai sensibil și mai puternic în fața unui asemenea eveniment.

La Crăciun nu ne putem opri doar la frumoasele tradiții, de colinde, brazi împodobiți cu lumini, reprezentările nașterii lui Isus în ieslele din biserici sau din casele noastre, pentru a spune că sărbătorim, ci ne punem încă o dată întrebarea fascinantă, pe care Sfântul Anselm de Canterbury și-a pus-o într-un mic tratat: „De ce a devenit Dumnezeu om?”

În timp ce ne aplecăm asupra ieslei sărace a lui Isus, îl vedem pe Dumnezeu îmbogățindu-ne cu sărăcia sa: Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni copil al lui Dumnezeu. În timp ce intonăm și cântăm colinde în bisericile noastre și cu familiile noastre, ne mărturisim de fapt credința în dragostea lui Dumnezeu pentru om și convingerea noastră că aceasta este și calea care ne va conduce la El. Când privim scena Nașterii, la sărăcia din acea noapte din Betleem, la condițiile de batjocură la adresa demnității umane în care a venit Domnul în lume, devine clar pentru noi cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de om, cât de mare este demnitatea noastră și cât de mult ne iubește!

Dragi frați și surori!

De Crăciun retrăim în credință Misterul acestei iubiri divine. Ea dă sens vieții noastre, ne umple de încredere și pace, ne face să ne simțim fericiți și siguri, ca niște copii iubiți ai Tatălui nostru care este în ceruri.

Împreună cu Preasfințitul Cornel, Episcop auxiliar, dorim să împărtășim această bucurie cu familiile dumneavoastră și cu cei dragi, cu frații și surorile noastre în credință și cu toți oamenii de bunăvoință.

În această perioadă a sărbătorilor, vă adresăm, dragi frați și surori, cele mai bune urări: fie ca bucuria Crăciunului să strălucească în inimile dumneavoastră, în familii și în întreaga societate.

Fie ca Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care vine în această lume cu darul Mântuirii, să vă întărească în credință, speranță și iubire. Să vă dăruiască cu generozitate sănătate și toate harurile de care aveți nevoie.

Fecioara Maria, Mama Domnului, ne învață cum să trăim Crăciunul. Ea este un model de credință, de primire a Luminii, model de tăcere, de interioritate, de rugăciune. Ea ne invită să-l primim pe Fiul ei în inimile noastre și să îl dăruim celorlalți.

Tuturor vă dorim un Crăciun plin de bucurie, veselie, speranță și optimism, și un An Nou 2024 fericit și binecuvântat de Dumnezeu!

Vă întâmpină cu afecțiune și vă binecuvântează în Domnul, în numele Tatălui + și al Fiului + și al Sfântului Duh

Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București

Dată la București, 8 decembrie 2023, solemnitatea Neprihănitei Zămisliri


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 13/2023, Anul XXXIV, p. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons