Suntem obișnuiți, privind mai ales din perspectiva elevilor și a celor mai putin familiarizați cu problemele școlii, să considerăm lunile iulie-august ca luni de vacanță mare, după încheierea cursurilor și a perioadei de examene.

La Colegiul Sfântul Iosif lucrurile sunt puțin mai nuanțate, în funcție de structura anului școlar, de  ciclul de învățământ și de  specializările claselor. Să mă explic: dacă elevii claselor a VIII-a și a XII-a au încheiat cursurile la sfârșitul lunii mai, respectiv începutul lunii iunie, ceilalți elevi, de la învățământul primar, gimnazial și o parte din liceu, au finalizat cursurile pe data de 12 iunie 2020. În schimb, elevii claselor cu profil teologic, specializare ghid turism religios au mai avut  de efectuat practica de specialitate (36/72 de ore) iar clasele de învățământ postliceal sanitar își vor încheia cursurile pe data de 31 iulie, urmând ca examenul de absolvire să aibă loc în data de 17-18 august.

Activitatea din semestrul al II-lea al acestui an școlar s-a desfășurat în cea mai mare parte on line, la toate cele 40 de clase ale Colegiului Sfântul Iosif, profesorii utilizând cu preponderență aplicațiile Google (classroom și meet), alături de alte forme de comunicare on line cu elevii, precum  mail-ul și WhatsApp, Zoom etc.  Lipsa de comunicare reală între elevi și profesori, absența sau comunicarea cu întârziere a unor metodologii/proceduri și precizări clare din partea forurilor competente dar și aparatura tehnologică deficitară au făcut ca această perioadă să fie considerată atât de către elevi cât și de către profesori dificilă și indezirabilă.

Cu toate acestea, rezultatele examenelor desfășurate până la această dată de către elevii Colegiului Sfântul Iosif sunt frumoase.

Să le luăm în ordine cronologică.

La Evaluarea Națională au fost înscriși 60 de elevi, fiind declarați promovați 59, iar un elev a fost neprezentat. Media generală a examenului la nivel de unitate  a fost 8,19. La nivel de discipline, 6 elevi au obținut media 10 la română și matematică. Graficul de mai jos ilustrează rata de promovabilitate a examenului de Evaluare Națională la Colegiul Sfântul Iosif, comparativ cu rata de promovabilitate la nivel de București și la nivel național.

 

 

 

 

 

 

 

La examenul de certificare profesională nivel 4, ghid turism religios, au participat 18 absolvenți din clasa a XII-a profil teologic, și  toți au obținut certificatul de Ghid pentru turismul religios, cu medii între 10 – 7.62, media pe Colegiu fiind 9.53.

La examenul de bacalaureat, au fost înscriși 48 de candidați și au promovat 43 dintre ei, cu medii între 6.31-9.88. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 100%, iar media generală 8.12, anul acesta notele au fost mai mari, 31 de absolvenți din cei 48 prezenți la examen obținând media generală între 8.00-10. Media generală la nivel de unitate școlară a fost 8.56, iar rata de promovabilitate 89,79%. Graficul arată rata de promovabilitate comparativ cu nivelul local și național.

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiterea în liceu pentru clasele a IX-a din acest an indică o creștere importantă a mediei comparativ cu anii precedenți la ambele clase, astfel:

 

Clasa a IX-a

                    2019             2020
Media cea mai mare Media cea mai mică Media cea mai mare Media cea mai mică
Profil teologic, specializarea Ghid turism religios 9.10 7.05 9.68 8.35
Profil real, specializare științele naturii 9.14 8.01 9.44 8.67

 

Un examen fără note, doar pe bază de criterii generale și speciale, s-a derulat din  primăvară până pe 20 iulie în unitatea noastră școlară pentru viitorii elevi ai claselor pregătitoare. Deși am fi vrut sa-i primim pe toți cei 102 copii înscriși pentru cele trei clase propuse (75 de locuri), 27 dintre ei au rămas necuprinși în numărul de locuri, așteptând  cu speranță o altă oportunitate de a fi elev la Colegiul Sfântul Iosif.

Așadar, deși a fost un an greu, atât pentru elevi cât și pentru profesori, marcat de pandemie, deși ne confruntăm cu multe lipsuri materiale, sub aspectul dotării, dar mai ales al spațiilor școlare, rezultatele au fost  frumoase, elevii s-au pregătit, după puterile lor, iar personalul școlii și-a făcut datoria, fiind mereu alături de copii și la dispoziția tuturor.

Acum, fără a încheia de deplin acest an școlar (deoarece urmează examenul final de la învățământul postliceal sanitar), suntem în curs de pregătire a noului început, igienizând și pregătind baza materială și așteptând cu ușoară temere  provocările și multele necunoscute ce vor veni.

Știm însă că, fiind în Biserică, nu suntem singuri, iar Înalt Preasfințitul  Aurel Percă ne-a convins deja că este alături de noi toți, la bine și rău. De aceea, punem cu  încredere deplină totul în mâna lui Dumnezeu, sperând într-un viitor mai bun.

Sr. Rodica Miron CIN


Articol publicat într-o formă restrânsă în Actualitatea creştină, nr. 8/2020, Anul XXXI, p. 32.

Show Buttons
Hide Buttons