Capitolul al II-lea al Îndemnului apostolic Amoris Laetitia se intitulează Realităţile și provocările familiilor. Papa Francisc a alcătuit un veritabil mozaic de „lumini şi umbre” care se abat asupra familiei de azi.

Expresia „lumini şi umbre” se regăseşte într-un alt important document magisterial dedicat familiei: Familiaris Consortio, promulgat în 1981 de către Sfântul Ioan Paul al II-lea.

Care sunt luminile? Existența unor spații mari de libertate în sânul familiei. Împărtăşirea mai echitabilă a sarcinilor, a responsabilităților şi a îndatoririlor între soţi. Rolul mai mare acordat comunicării şi dialogului în familie, ceea ce duce la umanizarea vieții de familie (cf. 32). Recunoașterea drepturilor și demnității femeii (54), inclusiv prezenţa acesteia în spațiul public. Diminuarea violenței domestice etc.

Care sunt umbrele? Cultura tot mai individualistă care încurajează profitul în detrimentul respectului faţă de persoana umană. Ritmul frenetic al vieții moderne. Ideea falsă a unei libertăţi fără limite. Emotivismul. Transformarea casei într-un simplu loc de trecere, gen hotel. Îndoiala faţă de capacitatea de a închega legături statornice şi permanente. Aprecierea eronată că fidelitatea conjugală este o formă de limitare a libertăţii personale. În această optică, familia şi casa, în loc să fie apreciate pentru valoarea lor lăuntrică, sunt considerate prin prisma utilităţii şi a câştigului.

Considerată doar în cheie utilitaristă, unirea conjugală este supusă unor umbre adânci. Căsătoria privită astfel este doar un remediu la singurătate, o cale de a se simţi protejaţi, un mijloc de a obţine folosul. Când se rămâne doar la nivel utilitar, economic, mulţi tineri renunţă să-şi mai întemeieze o familie. Pe de altă parte, multele falimente în căsătorie care, de cele mai multe ori, duc la a avea noi relații, noi parteneri, noi uniuni și noi căsătorii, creând situații familiale complexe, îi descumpănesc pe tinerii de azi.

Papa Francisc ne spune: „Creştini fiind, să nu renunţăm nicio clipă la a propune căsătoria (…). Nu putem renunţa, din ascultare față de Dumnezeu și din fidelitate față de oameni, altfel am lipsi lumea de valorile pe care putem şi trebuie să le oferim” (nr. 35).

Sfântul Părinte ne cere ca mesajul despre căsătorie și familie să reflecte învăţătura şi atitudinea lui Isus, care a propus un ideal înalt, dar în acelaşi timp s-a aplecat cu compasiune şi asupra persoanelor nevoiaşe (cf. nr. 57).

A propune căsătoria și familia aşa cum este în planul lui Dumnezeu: o cale spre împlinire umană şi de a dobândi adevărata bucurie, şi nu un jug sau o povară de suportat (cf. nr. 37).

Pr. Fabian Măriuț


Articol publicat în Actualitatea creștină, nr. 6/2021, p. 22.

Show Buttons
Hide Buttons