Trăim zile agitate. Asupra noastră s-a abătut dihonia. Veștile care bântuie în jurul nostru, în loc să ne liniștească, creează în mințile noastre tot mai multă confuzie. Am ajuns să ne ducem zilele în spaime și îngrijorări, în neajunsuri și invidii. Ziua de mâine ne preocupă din ce în ce mai acut, iar bucuriile ne sunt tot mai puține și mai nesemnificative.

Toată această atmosferă ne deprimă… ne abrutizează, iar cei de la care așteptăm o asigurare ori vreo încurajare dătătoare de speranță se bâlbâie. Într-o astfel de situație, cine ne poate oferi un licări de speranță? De la cine putem reînvăța încrederea?

În timpul său autorul Psalmului 34 surprindea prin cântarea sa pe contemporanii săi cufundați în apatie și în neliniști. Toată apatia și neliniștea societății timpului său îl marcaseră adânc și pe el, până în ziua în care și-a adus aminte de Dumnezeu, a îndrăznit să i se adreseze în rugăciune și să creadă că orânduirile Legii sale sunt cele de urmat. Și iată ce ajunge să exclame: Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul! Să audă cei umili şi să se bucure! L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns şi m-a eliberat de orice teamă. Mai apoi îi îndeamnă și pe cei de lângă el, în care a secat toată speranța: Priviţi la el şi veţi fi luminaţi şi feţele voastre nu se vor ruşina. Când cel sărman strigă Domnul îl aude şi îl scapă din toate necazurile sale. Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el şi-i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el.

Condiția pentru a redescoperi bucuria vieții: Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el… Cine este omul care doreşte viaţa, care vrea zile multe ca să vadă binele? Fereşte-ţi limba de răutate şi buzele de vorbe înşelătoare; fugi de rău şi fă binele, caută pacea şi urmeaz-o… Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa. Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Așadar, șansa noastră de a ne regăsi pacea și bucuria vieții presupun întoarcerea la Domnul și împlinirea exigențelor sale.

Priviţi la el şi veţi fi luminaţi / şi feţele voastre nu se vor ruşina. / Când cel sărman strigă Domnul îl aude / şi îl scapă din toate necazurile sale. / Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el / şi-i scapă din primejdie. / Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, / ferice de omul care se încrede în el. (Ps 34, 6-9)

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 2/2021, Anul XXXII, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons