Cateheza Papei Francisc din 23 octombrie 2019 se referă la misiunea lui Paul și Barnaba și la Conciliul de la Ierusalim, întrunit pentru a rezolva problema referitoare la intrarea păgânilor în Biserică, fără circumcizie.

La începutul catehezei, Suveranul Pontif amintește de întâlnirea transformatoare a Sfântului Paul cu Isus, cum după acest eveniment este primit de către Biserica de la Ierusalim și cum începe să-l vestească pe Cristos. Dar pentru că întâmpină ostilitatea unora, Paul se instalează „la Tars, orașul său natal, unde Barnaba i se alătură pentru a-l face să participe la lunga călătorie a Cuvântului lui Dumnezeu”. Sfântul Părinte afirmă că se poate spune despre cartea Faptele Apostolilor că „este cartea lungii călătorii a Cuvântului lui Dumnezeu: Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie vestit și vestit pretutindeni”. Iar „această călătorie începe ca urmare a unei persecuții puternice (cf. Fap 11,19)”, ceea ce „devine o oportunitate pentru a lărgi câmpul unde se răspândește sămânța cea bună a Cuvântului. Creștinii nu se înspăimântă. Trebuie să fugă, dar fug cu Cuvântul, și răspândesc Cuvântul peste tot”.

În continuare, se mai spune că „Paul și Barnaba sosesc mai întâi la Antiohia din Siria, unde se opresc un an întreg pentru a învăța și a ajuta comunitatea să-și planteze rădăcinile (cf. Fap 11,26). Antiohia devine astfel centrul de propulsare misionară, datorită propovăduirii cu care cei doi evanghelizatori – Paul și Barnaba – marchează inima credincioșilor, care acolo, la Antiohia, sunt numiți pentru prima dată «creștini» (cf. Fap 11,26)”.

Sfântul Părinte precizează că natura Bisericii nu este de a fi „o fortăreață, ci un cort capabil să-și lărgească suprafața (cf. Is 54,2) și să lase liber accesul tuturor”. El mai spune că „Biserica este «în ieșire», sau nu este Biserică. «O Biserică cu porțile deschise» (Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 46), mereu cu porțile deschise. Dar această noutate de porți deschise pentru cine? Pentru păgâni, căci apostolii propovăduiau evreilor, dar păgânii au venit și ei să bată la poarta Bisericii”.

Mai departe, Papa Francisc spune că „această noutate de porți deschise păgânilor dezlănțuie o controversă foarte însuflețită. Unii evrei afirmă necesitatea de a deveni evrei prin circumcizie pentru a se mântui, și apoi să primească botezul: Ei spun: «Dacă nu primiţi circumcízia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteţi să vă mântuiţi» (Fap 15,1), adică nu puteți să primiți apoi botezul”. „Pentru a rezolva problema, Paul și Barnaba consultă consiliul apostolilor și pe bătrânii de la Ierusalim, și are loc ceea ce este considerat drept primul conciliu din istoria Bisericii, numit conciliul sau adunarea de la Ierusalim.” Soluția propusă era aceea de a nu se impune circumcizia păgânilor, „ci să li se ceară doar să respingă idolatria și toate expresiile ei. Din discuție se naște drumul comun, și această decizie este ratificată prin scrisoarea apostolică trimisă la Antiohia”.

Să cerem Domnului să întărească în toți creștinii, în special în episcopi și în preoți, dorința și responsabilitatea comuniunii.

Iulia Cojocariu


Actualitatea creştină, nr. 2/2022, Anul XXXIII, p. 23.

Show Buttons
Hide Buttons