S-a încheiat la 26 august a noua Întâlnire Mondială a Familiilor, ce a avut ca temă „Evanghelia familiei, bucurie pentru lume”. Pentru prima dată în şirul întâlnirilor, Irlanda a găzduit acest tip de eveniment cu reverberaţii planetare.

Papa priveşte la familie cu încredere şi e convins de capacitatea acesteia de a se reînnoi, când la temelie se află harul sacramental al căsătoriei, fidelitatea soţilor, deschiderea faţă de viaţă.

În jurul Papei Francisc s-au adunat zeci de mii de familii din lumea întreagă, pentru a celebra la poalele crucii din Phoenix Park din Dublin Jertfa Sfintei Liturghii. Printre pelerini s-a aflat şi delegaţia din România, alcătuită din 140 de persoane din Arhidieceza de Bucureşti, din Diecezele de Timişoara, Satu Mare şi Oradea şi din Eparhiile de Cluj-Gherla şi Oradea. În fruntea delegaţiei s-a aflat PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București, responsabil cu pastoraţia familiilor în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România.

Parcul în care s-a desfăşurat întâlnirea cu succesorul lui Petru găzduise în 1932 primul Congres euharistic pe pământ irlandez, ce marca simbolic întoarcerea poporului irlandez la sânul Bisericii Catolice după perioada de dominaţie britanică. La umbra crucii ridicate în parc celebra şi Ioan Paul al II-lea, primul papă din istorie care în septembrie 1979 pășea pe aceste meleaguri. Cu acea ocazie, el amintea spiritul misionar al poporului irlandez ce a contribuit la creştinarea unei părţi însemnate a Europei în veacurile al VI-lea şi al VII-lea. Acum, din aceeaşi Irlandă, Papa Francisc dădea curs unui proces de reevanghelizare care să aibă în centru familia.

În pofida faptului că tot mai multe voci intonează elogiul funebru al familiei, cu date îngrijorătoare în privinţa numărului în scădere al căsătoriilor, a declinului nașterilor şi a progresivei adânciri a distanţei dintre morala conjugală şi practica de fiecare zi, glasul Papei a răsunat plin de speranţă şi încredere răzbătând peste vitregii şi încercări. Într-o situaţie complexă cu consecinţe negative în câmp pastoral, social, cultural, Papa propune o schimbare de perspectivă, punând accent pe ceea ce aduce familia cu sine în societate şi în Biserică. Ne invită să privim la partea plină a paharului.

Exortația apostolică Amoris Laetitia vine în sprijinul acestei priviri noi atunci când arată că există o strânsă legătură între gradul de fericire constatată în casele noastre şi starea de sănătate a Bisericii şi a societăţii.

Întâlnirea de la Dublin e o nouă plecare la drum, o privire nouă asupra puterii familiei de a fi „comunitate de viaţă şi de iubire”, capabilă să contagieze lumea, capabilă să transmită bucurie şi speranţă.

Pr. Fabian Măriuţ


Actualitatea creştină, nr. 9/2018, Anul XXIX, p. 22.

Show Buttons
Hide Buttons