Această călătorie apostolică să aducă roade îmbelșugate pentru România și pentru Biserica din acele ținuturi

Iubiți frați și surori, bună ziua!

La sfârșitul săptămânii trecute am făcut o călătorie apostolică în România, invitat de domnul președinte și de doamna prim-ministru. Le reînnoiesc mulțumirea mea și o extind la celelalte autorități civile și ecleziastice și la toți cei care au colaborat la realizarea acestei vizite. Mai ales aduc mulțumire lui Dumnezeu care a permis Succesorului lui Petru să se întoarcă în acea țară, la douăzeci de ani după vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea.

În sinteză, așa cum anunța mottoul călătoriei, am îndemnat „să mergem împreună”. Și bucuria mea a fost că am putut face asta nu de departe, sau de sus, ci mergând eu însumi în mijlocul poporului român, ca pelerin în țara sa.

Diferitele întâlniri au evidențiat valoarea și exigența de a merge împreună fie între creștini, pe planul credinței și al carității, fie între cetățeni, pe planul angajării civile.

Fiind creștini, avem harul de a trăi o perioadă de relații fraterne între diferitele Biserici. În România cea mai mare parte a credincioșilor aparține Bisericii ortodoxe, condusă actualmente de Patriarhul Daniel, spre care se îndreaptă gândul meu fratern și recunoscător. Comunitatea catolică, fie „greacă”, fie „latină”, este vie și activă. Unirea între toți creștinii, deși incompletă, este bazată pe unicul Botez și este pecetluită de sângele și de suferința îndurată împreună în timpurile întunecate ale persecuției, îndeosebi în secolul trecut sub regimul ateist. Există și o comunitate luterană care mărturisește credința în Isus Cristos și este în bune raporturi cu ortodocșii și cu catolicii.

Cu Patriarhul și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române am avut o întâlnire foarte cordială, în care am reafirmat voința Bisericii Catolice de a merge împreună în memoria reconciliată și spre o unitate mai deplină, pe care chiar poporul român a invocat-o profetic în timpul vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea. Această importantă dimensiune ecumenică a călătoriei a culminat în solemna rugăciune „Tatăl nostru”, în noua, impunătoarea catedrală ortodoxă din București. Acesta a fost un moment cu valoare simbolică puternică, pentru că „Tatăl nostru” este rugăciunea creștină prin excelență, patrimoniu comun al tuturor celor botezați. Nimeni nu poate spune „Tatăl meu” și „Tatăl vostru”; nu: „Tatăl nostru”, patrimoniu comun al tuturor celor botezați. Am arătat că unitatea nu elimină diversitățile legitime. Fie ca Duhul Sfânt să ne conducă să trăim tot mai mult ca fii ai lui Dumnezeu și frați între noi!

În comunitatea catolică am celebrat trei Liturghii Euharistice. Prima în catedrala din București, la 31 mai, în sărbătoarea Vizitei Fecioarei Maria, icoană a Bisericii care merge în credință și în caritate. A doua Euharistie – în sanctuarul din Șumuleu Ciuc, pentru foarte mulți pelerini. Acolo, Sfânta Născătoare de Dumnezeu adună poporul credincios în varietatea limbilor, a culturilor și a tradițiilor. Și a treia celebrare a fost Dumnezeiasca Liturghie de la Blaj, centru al Bisericii Greco-Catolice din România, cu beatificarea a șapte episcopi martiri greco-catolici, martori ai libertății și milostivirii care vin din Evanghelie. Unul din acești noi Fericiți, Monseniorul Iuliu Hossu, în timpul detenției a scris: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru a da iertarea și pentru a ne ruga pentru convertirea tuturor.” Gândindu-ne la torturile teribile la care erau supuși, aceste cuvinte sunt o mărturie de milostivire.

Deosebit de intensă și sărbătorească a fost întâlnirea cu tinerii și familiile, ținută la Iași, vechi oraș și important centru cultural, răscruce între Occident și Orient. Un loc care invită să deschidem drumuri pe care să mergem împreună, în bogăția diversităților, într-o libertate care nu taie rădăcinile, ci se hrănește din ele în mod creativ. Și această întâlnire a avut caracter marian și s-a încheiat cu încredințarea tinerilor și familiilor Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

Ultima etapă a călătoriei a fost vizita la comunitatea romă din Blaj. În acel oraș, romii sunt foarte numeroși și pentru aceasta am voit să-i salut și să reînnoiesc apelul împotriva oricărei discriminări și pentru respectarea persoanelor de orice etnie, limbă și religie.

Iubiți frați și surori, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această călătorie apostolică și să-i cerem Lui, prin mijlocirea Fecioarei Maria, ca ea să aducă roade îmbelșugate pentru România și pentru Biserica din acele ținuturi.

(Papa Francisc – Audiența generală de miercuri, 5 iunie 2019, Despre călătoria apostolică în România)


Actualitatea creştină, nr. 8/2019, Anul XXX, p. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons