Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a lansat o invitație unică în istorie ce va avea un răsunet mondial: el a invitat toți responsabilii diferitelor Biserici creștine și ai principalelor religii ale lumii la o rugăciune comună pentru pace. Sfântul Papă a dorit să dea un sens spiritual inițiativei Organizației Națiunilor Unite, care a desemnat anul 1986 drept Anul Mondial pentru Pace, cu ocazia împlinirii a 40 ani de la fondarea sa.

Celebrarea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Pace a avut loc la 27 octombrie 1986. Cu ocazia audienței generale ce a avut loc înaintea celebrării, Ioan Paul al II-lea a explicat semnificația și importanța acestei zile:

Ceea ce se va realiza la Assisi nu va fi desigur un sincretism religios, ci o atitudine sinceră de rugăciune către Dumnezeu, în respect reciproc. Și de aceea pentru întâlnirea de la Assisi a fost aleasă ca moto expresia „a fi împreună pentru rugăciune”. Nu pentru a face o rugăciune comună, ci pentru a fi prezenți atunci când ceilalți se roagă; astfel se manifestă respectul nostru pentru rugăciunea celuilalt și pentru atitudinea celorlalți în fața divinității; în același timp le oferim mărturia noastră umilă și sinceră despre credința noastră în Cristos, Domnul Universului (Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, Roma 1987, 24).

Noutatea adusă de această întâlnire de la Assisi este că nu s-a dorit a fi un congres al religiilor, nici o întrunire a religiilor pentru pace, ci o zi de rugăciune în care membrii diferitelor religii să se roage conform tradiției proprii pentru pace.

Astfel, în după-amiaza acelei zile, în piața alăturată Bazilicii inferioare a Sfântului Francisc, reprezentanții diferitelor religii se apropiau pe rând de un podium pe care se rugau, în timp ce ceilalți, dispuși în semicerc, asistau în tăcere. Aceste momente de rugăciune au fost urmate de un discurs concluziv din partea papei, adresat tuturor participanților: „Această zi de la Assisi ne-a ajutat să devenim mai conștienți de datoriile noastre religioase. Ea a arătat de asemenea lumii, care ne-a privit prin mass-media, o conștiință mai mare a responsabilității fiecărei religii în ceea ce privește problemele războiului și ale păcii” (Ioan Paul al II-lea, Le monde ne peut pas se passer de la prière, DC 21 (1986) 1081).

Această nouă experiență de rugăciune a suscitat interes, de la punerea unor întrebări privitoare la pacea între oameni de diferite religii, până la determinarea multor persoane de a repeta acest eveniment. Astfel, în multe țări, ca Italia, Germania, Belgia, India, Pakistan, Filipine, Israel, Canada, au fost organizate, începând cu anul 1987, celebrări interreligioase pentru pace, inspirate din experiența de la Assisi.

 Această zi de la Assisi ne-a ajutat să devenim mai conștienți de datoriile noastre religioase. Ea a arătat de asemenea lumii, care ne-a privit prin mass-media, o conștiință mai mare a responsabilității fiecărei religii în ceea ce privește problemele războiului și ale păcii.

Pr. Daniel Gheorghiță Benchea


Actualitatea creştină, nr. 1/2022, Anul XXXIII, p. 16.

Show Buttons
Hide Buttons