De curând am intrat în timpul Adventului, acel timp care cultivă în sufletele și viețile noastre cufundate în beznă și durere speranța luminii eliberatoare a lui Mesia.

Mai devreme sau mai târziu simțim cu toții cât de copleșitoare sunt încercările vieții. Cum să le depășim? Ce-ar trebui să facem ca să ne redobândim pacea și bucuria de a trăi?

Omul de rând pe care îl pomenește Sfânta Scriptură a simțit din plin tot ce înseamnă și nedreptatea, și minciuna, și exploatarea, și trădarea, și boala, și moartea și tot ceea ce îl secătuiește de seva vieții. Așadar, când asupra lui se abăteau nenorocirile, iar suferința îl pătrundea până în rărunchi, atunci își îndrepta privirea și mâinile spre cer, implorând de la Dumnezeu eliberarea și ajutorul. Dar, mai înainte de a-i spune lui Dumnezeu durerea sufletului său, el își aducea aminte de faptele minunate înfăptuite în vremurile de restriște pentru poporul Său. Doar bazat pe o astfel de convingere îndrăznea să-i ceară lui Dumnezeu un ajutor, asemănător celui trimis cândva poporului Său.

Autorul Psalmului 85, într-un moment de grea încercare pentru el și pentru poporul său, își înalță glasul către Dumnezeu spunându-i: Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, i-ai adus înapoi pe cei deportați ai lui Iacob. Ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele… Nu vei veni oare să ne dai viață, pentru ca poporul tău să se bucure în tine? Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta.

Mai apoi, conștient că o viață împlinită nu poate fi decât aceea orânduită după voința lui Dumnezeu, psalmistul trezește în sufletul său speranța că va fi ascultat. Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: El vesteşte pacea poporului său şi celor sfinţi ai săi şi celor care se întorc la el din toată inima. Mântuirea este aproape de cei care se tem de el şi slava lui va locui pe pământul nostru. Mila şi adevărul se vor întâlni, dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; adevărul va răsări din pământ şi dreptatea va coborî din ceruri. Domnul îşi va revărsa binecuvântarea şi pământul îşi va aduce roadele sale. Dreptatea va merge înaintea lui şi-i va călăuzi paşii pe cale.

Timpul acela este foarte aproape. El începe odată cu întoarcerea inimii noastre spre Cel care ne poate reda viața.

Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, / i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacob. / Ai iertat nelegiuirea poporului tău, / i-ai acoperit toate păcatele;  / ţi-ai potolit toată furia / şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă. / Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, / şi îndepărtează indignarea ta de la noi! (Ps 85,2-5)

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 12/2020, Anul XXXI, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons