24 aprilie 2022 • DUMINICA A II-A A PAȘTELUI (A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU) Ss. Fidelis din Sigmaringen, pr. m.; Maria a lui Cleofa și Salomea; Egbert, clg.

LECTURA I

Numărul celor care credeau se mărea din ce în ce mai mult.
Citire din Faptele Apostolilor 5,12-16

În zilele acelea, prin mâinile apostolilor se făceau semne şi multe minuni în popor. Toţi erau într-un cuget, în Porticul lui Solomon. Dar nimeni dintre ceilalţi nu îndrăznea să li se alăture. Însă poporul îi preamărea. Iar numărul celor care credeau – o mulţime de bărbaţi şi de femei – se mărea din ce în ce mai mult prin Domnul, aşa încât aduceau bolnavii chiar şi de pe străzi şi îi puneau pe paturi şi pe tărgi pentru ca, atunci când venea Petru, măcar umbra lui să cadă pe vreunul dintre ei. Iar mulţimea de prin cetăţile din jurul Ierusalimului se aduna aducându-i pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate, şi toţi erau vindecaţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),2-4.22-24.25-27a (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

LECTURA A II-A

Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,9-11a.12-13.17-19

Eu, Ioan, fratele vostru şi părtaş cu voi la strâmtorarea, la împărăţia şi la statornicia în Isus, mă aflam pe insula numită Patmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturisirii lui Isus. În ziua Domnului, am fost răpit în Duh şi am auzit în urma mea un glas puternic, ca de trâmbiţă, care spunea: “Ceea ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici”. M-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine; şi, întorcându-mă, am văzut şapte candelabre de aur, iar în mijlocul candelabrelor pe cineva ca un Fiu al Omului, îmbrăcat cu un veşmânt lung şi încins la piept cu o cingătoare din aur. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, dar el şi-a pus mâna dreaptă peste mine, spunându-mi: “Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă şi cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale locuinţei morţilor. Aşadar, scrie cele pe care le-ai văzut, cele ce sunt şi cele ce vor veni după acestea!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 20,29
(Aleluia) “Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma, spune Domnul. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA

După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: “Primiţi-l pe Duhul Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”. Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit “Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: “L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: “Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: “Pace vouă!” Apoi i-a spus lui Toma: “Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” Toma a răspuns şi i-a zis: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” Isus i-a spus: “Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pe măsura ce au trecut, mai întâi, orele şi, apoi, zilele de când femeile venite în  zorii primei zile a săptămânii au descoperit lespedea de piatră înlăturată de pe mormântul în care fusese aşezat trupul lui Isus, s-au înmulţit mărturiile potrivit cărora Cristos s-a arătat viu unora dintre apropiaţii săi. Fragmentul evanghelic de astăzi ne prezintă două apariţii foarte precis datate. Prima a avut loc în seara primei zile a săptămânii chiar în încăperea în care ucenicii s-au închis de frica iudeilor. Isus Cristos înviat li s-a arătat pentru a le aduce pacea, dar şi pentru a-i trimite, după ce se vor fi convins de Învierea sa, să împartă darul iertării păcatelor. Cea de-a doua apariţie a avut loc opt zile mai târziu (adică astăzi) pentru a-i oferi şi apostolului Toma, absent la prima întâlnire cu Isus Cristos, darul păcii şi dovada Învierii Sale. Întâlnirea lui Toma cu Mântuitorul s-a desfăşurat însă într-un mod inedit. Într‑adevăr, întrucât acest apostol a refuzat să creadă în mărturia celorlalţi ucenici şi a şi pretins că nu va crede că Isus este viu până când nu va verifica el personal urmele răstignirii, în momentul apariției sale Mântuitorul i-a cerut să facă experienţa pe care şi-o dorea: Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, dar credincios… Scena trebuie să fi fost impresionantă şi convingătoare de vreme ce Toma ajunge să exclame după numai câteva momente: Domnul meu şi Dumnezeul meu… Ce s-a întâmplat oare acolo? Ce s-a întâmplat oare în sufletul lui Toma? De bună seamă că el a ajuns să contemple în trupul lui Isus Cristos Înviat (întocmai ca şi în viziunea sfântului Ioan din lectura a doua, viziune în care Fiul Omului declară că: Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă, şi cel care are viaţa…) adevărata sursă a vieţii, a vieţii celei noi care se obţine mai ales prin iertarea păcatelor. Or, numai cine a gustat iertarea şi pacea oferite de Cristos ştie ce este Învierea Lui. Cert este că, din acel moment, Isus Cristos va institui mărturia ucenicilor ca principala modalitate a transmiterii mesajului Învierii aducător de pace şi de iertare în locul apariţiilor sale: Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!. Dacă aşa stau lucrurile atunci ne putem întreba cu privire la mărturia noastră de credinţă: Cât de convingătoare este? Câţi văd în cuvintele şi în faptele noastre prezenţa şi lucrarea Învierii lui Isus Cristos? Prima lectură de astăzi ne asigură că prin mâinile ucenicilor şi mai ales ale apostolilor primei generaţii creştine se săvârşeau adevărate minuni în popor. Într-adevăr, văzându-i cum trăiesc, cum se dăruiesc în slujirea reciprocă, cum se roagă, bărbaţi şi femei, în număr din ce în ce mai mare, primeau credinţa în Domnul.   
Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta; iar acestea s-au scris ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui. În fond, în fiecare generaţie au avut loc astfel de minuni care au arătat că Isus Cristos este viu. Astăzi e rândul nostru ca să-L lăsăm, prin modul nostru de a trăi, să arate lumii de astăzi că este viu, astfel încât lumea să creadă şi să aibă viaţă în numele Lui.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 24 aprilie – 1 mai 2022

24 D DUMINICA A II-A A PAȘTELUI (A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU); Ss. Fidelis din Sigmaringen, pr. m.; Maria a lui Cleofa și Salomea; Egbert, clg.
25 L Sf. Marcu, ev.
26 M Sf. Anaclet, pp.
27 M Sf. Zita, fc.
28 J Ss. Petru Chanel, pr. m. *; Ludovic Maria Grignion de Montfort, pr.; Valeria, m.
29 V Sf. Ecaterina din Siena, fc. înv., patr. a Europei
30 S Ss. Pius al V-lea, pp. *; Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m.
1 D DUMINICA A III-A A PAȘTELUI; Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet


Gândul săptămânii

“Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii…”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons