19 august 2018 • DUMINICA A 20-A D.P.A. • Ss. Ioan Eudes, pr.; Sixt al III-lea, pp.

LECTURA I

Veniţi şi hrăniţi-vă cu pâinea mea şi beţi vinul meu pe care l-am amestecat!
Citire din cartea Proverbelor 9,1‑6

Înţelepciunea şi-a zidit casa şi-a cioplit şapte coloane. Şi-a înjunghiat animalele, şi-a amestecat vinul şi şi-a pregătit masa. Şi-a trimis slujitoarele să strige de pe vârfurile înalte ale cetăţii: “Cel nepriceput să se îndrepte aici!” Iar celui sărac la inimă să-i zică: “Veniţi şi hrăniţi-vă cu pâinea mea şi beţi vinul meu pe care l-am amestecat! Abandonaţi nepriceperea şi veţi trăi, păşiţi drept pe calea priceperii!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă,
vă voi învăţa frica de Domnul!
Cine este omul care doreşte viaţa,
care doreşte zile multe ca să vadă binele? R.

Fereşte-ţi limba de răutate
şi buzele de vorbe înşelătoare!
Îndepărtează-te de rău şi fă binele,
caută pacea şi urmeaz-o! R.

LECTURA A II-A

Căutaţi să înţelegeţi care este voinţa Domnului!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,15‑20

Fraţilor, aveţi grijă cum vă purtaţi, nu ca nişte oameni fără minte, ci ca nişte înţelepţi! Folosiţi bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele! De aceea, nu deveniţi fără minte, ci căutaţi să înţelegeţi care este voinţa Domnului! Nu vă îmbătaţi cu vin în care este dezmăţ, ci fiţi plini de Duhul! Vorbind între voi în psalmi, imnuri şi cântări sfinte, cântând şi intonând psalmi în inimile voastre pentru Domnul! Aduceţi mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl întotdeauna şi pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 6,56
(Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-58

În acel timp, Isus le-a zis mulţimilor: “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii… Cu aceaste cuvinte surprinzătoare se încheia fragmentul evanghelic al duminicii trecute, cuvinte prin care Isus Cristos îi invita pe interlocutorii săi să citească în istoria frângerii de sine a Trupului Său revelaţia iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni: … Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său unul-născut ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (In 3,16).
Fragmentul evanghelic din această duminică reia afirmaţia lui Isus prin care indică Trupul său ca fiind acea Pâine ce dă viaţă lumii pentru a scoate în evidenţă reacţia interlocutorilor săi. Or, reacţia a fost „explozivă”: Iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: „Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Reacţia lor era, până la un punct, îndreptăţită întrucât detaliile oferite de către Mântuitorul în continuare – Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă… – afectau grav sensibilitatea unui popor care a evitat în mod constant din alimentaţie consumul de sânge. Şi totuşi Isus nu renunţă la afirmaţiile sale, ba mai mult, le şi accentuează zicând că: Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Prin această accentuare Mântuitorul pregătea afirmaţia culminantă a întregului dialog care lămurea necesitatea de a mânca Trupul Său şi a bea Sângele Său: Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Astfel Isus Cristos îi cheamă pe toţi să participe la destinul său… să se lase pătrunşi de Dăruirea lui de sine… să devină toţi dăruire de sine pentru fraţi. Numai astfel se obţine viaţa şi viaţa veşnică şi înviere. (Isus Cristos va exprima aceeaşi idee în evangheliile sinoptice în felul următor: Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia cruce în fiecare zi şi să mă urmeze…)
Sigur că astfel de afirmaţii nu sunt uşor de înţeles. Ele însă trebuie crezute şi apropriate. Prima lectură de astăzi sugerează nevoia de a ne întovărăşi cu Înţelepciunea divină, de a mânca din bucatele pregătie de Ea. Doar cu ajutorul Înţelepciunii divine, inspirată nouă de către Duhul Sfânt, putem înţelege sensul participării, prin împărtăşirea euharistică, la destinul morţii şi învierii Mântuitorului. În plus, potrivit lecturii a doua, acelaşi Duh ne poate inspira o conduită de viaţă cât mai conforme cu cea voită de Dumnezeu: Fraţilor, aveţi grijă cum vă purtaţi, nu ca nişte oameni fără minte, ci ca nişte înţelepţi! Folosiţi bine timpul, pentru că zilele sunt rele! De aceea, căutaţi să înţelegeţi care este voinţa Domnului! Nu vă îmbătaţi cu vin în care este dezmăţ, ci fiţi plini de Duhul!
Duhul Sfânt să ne dea şi nouă această Înţelepciune!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 19-26 august 2018

19 D DUMINICA A 20-A D.P.A.; Ss. Ioan Eudes, pr.; Sixt al III-lea, pp.
20 L Sf. Bernard, abate înv. **; Samuel, profet
21 M Sf. Pius al X-lea, pp. **
22 M Sf. Fc. Maria, Regină **
23 J Ss. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep.
24 V Sf. Bartolomeu, Ap.
25 S Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26 D DUMINICA A 21-A D.P.A.; Ss. Marcelin Tribunul, soția sa Mammea și fiii lor Ioan, Serapion și Petru, m. la Tomis; Ioana, fc.; Melchisedec, rege


Gândul săptămânii

“O comoară nefolositoare devine o povară.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons