Cine este autorul acestui monument de arhitectură?

În anul 1988, Pr. istoric Iosif Gabor scrie o scurtă monografie cu numele „Parohia catolică Constanța” (41 pagini dactilografiate). În această broșură, la p. 32 autorul afirmă: „Planurile și conducerea lucrărilor bisericii sînt opera arhitectului Romano DE SIMON din București, care a ales stilul roman din sec. XIII, după modelul bisericilor din nordul Italiei.” Cu această afirmație, Pr. Gabor îl consacră pe Romano de Simon ca arhitect al bisericii catolice din Peninsula Constanței. În continuare, toate referințele istorice și divulgative fac referință la Romano de Simon. Dar este de Simon cu adevărat autorul acestui monument de arhitectură?

Cercetări recente ne dezvăluie numele adevăratului arhitect, cel care a conceput această minunată operă arhitectonică. Este vorba de arhitectul italian ENZO CANELLA.

Pe ce s-a bazat Pr. Gabor? Cu mare probabilitate, el a văzut în Arhiva Arhiepiscopiei de la București un plan al bisericii de la Constanța pe care, alături de semnătura și sigiliul Arhiepiscopului Alexandru Th. Cisar, apare semnătura arhitectului Romano de Simon.

Rămân de clarificat motivele pentru care s-a recurs la semnătura lui de Simon. Probabil că Enzo Canella nu era în țară în acel moment sau un alt motiv l-a împiedicat să-și semneze capodopera.

Afirmația noastră, că adevăratul arhitect al bazilicii este Enzo Canella, se bazează pe următoarele documente:

Procesul-verbal al Comitetului bisericesc al Parohiei Constanța, întrunit în ședință la 23 octombrie 1937, sub președinția lui Enrico Ferrero, unde citim: „Domnul președinte ia cuvântul pentru a prezenta membrilor prezenți proiectul executat atât de agreabil (gracieusement) de Dl arhitect Enzo Canella, proiect deja aprobat de către S.E. Arhiepiscopul romano-catolic de București, Monseniorul Alexandru Cisar. Toți au aprobat respectivul proiect […].” În continuare, în respectiva ședință, se discută despre amplasamentul bisericii și se evaluează fondurile disponibile și cele necesare. În final, „la insistențele Președintelui, Dl Ferrero, care arată frumusețea excepțională a proiectului […] Consiliul aprobă în unanimitate respectivul proiect și decide să înceapă lucrările în primăvara anului 1938”. (Registru cu procesele-verbale ale Comitetului bisericesc, 1892-1940, din Arhiva Parohiei Constanța).

Pr. Emanoil Kreiss, parohul de Constanța, cel care s-a ocupat nemijlocit de construirea bazilicii, într-o autobiografie scrisă la 24 septembrie 1951 afirmă: „Construcția a fost începută în Aprilie 1938 și aproape terminată de Crăciun 1938. Architectul (sic) bisericii era Enzo Canella, iar zidarii erau italieni, români, greci” (Manuscris din Arhiva ARCB).

În Arhiva Arhiepiscopiei de București există mai multe scrisori care privesc procesul intentat de Romano de Simon Parohiei Constanța. În toate acestea, de Simon vrea doar să-și recupereze taxele pe care le-a plătit la stat în calitate de semnatar al proiectului, el neridicând nicio pretenție pecuniară cu privire la executarea propriu-zisă a proiectului. În timp ce parohul Kreiss insistă asupra faptului că de Simon nu are nicio contribuție efectivă în actul de proiectare, Arhiepiscopul Alexandru Th. Cisar îl sfătuiește să-i plătească lui de Simon suma pe care acesta a virat-o statului ca impozit.

Mons. Ieronim Iacob


Actualitatea creştină, nr. 5/2021, Anul XXXII, p. 33.

Show Buttons
Hide Buttons