MINISTER ȘI MISTER

Pontiful Suprem al Bisericii Universale

„Am venit în această țară frumoasă și primitoare ca pelerin și frate, pentru a avea diferite întâlniri. V-am întâlnit pe voi, am întâlnit atâția oameni, pentru a face o punte între inima mea și inima voastră.” (Din discursul Sfântului Părinte Papa Francisc la întâlnirea cu comunitatea romă din Blaj, duminică, 2 iunie 2019)

După ce am meditat asupra Primatul Vicarului lui Cristos, având încă în inimă ecourile vizitei Papei Francisc, observăm slujirea care unește ca un pod pe orice om cu Dumnezeu și cu aproapele.

Recenta vizită a Succesorului Sfântului Petru în România a fost cu adevărat memorabilă pentru istoria neamului nostru. Fiecare discurs, fiecare predică, fiecare rugăciune spusă în „grădina Maicii Domnului” ar putea fi pentru căutătorii de Dumnezeu puntea care să ne apropie mai mult de ceea dorim în intimul nostru cel mai profund. Papa Francisc a vizitat pe fiecare locuitor al țării noastre și s-a arătat pentru oricine, indiferent de convingerile religioase, legătura cu Tatăl Ceresc și între noi. Papa este „făuritor de poduri”, aceasta este misiunea sa și este asistat de Dumnezeu în această operă de iubire față de oameni.

Ar putea cineva să spună că, așa cum s-a făcut și cu alte practici păgâne, și acest titlu este o preluare a unuia din ordinul preoților romani păgâni: Pontifex Maximus era capul colegiului pontifilor. Mai mult decât de o preluare, vorbim însă despre o încreștinare care ține cont de învățătura Evangheliei. De fapt, prin întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană dumnezeiască, Isus Cristos este Pontiful prin excelență. Mântuitorul este cel care ne cheamă la convertire, să mergem pe podul Evangheliei, și ne arată cum ajungem la comuniunea perfectă cu Tatăl. Trecând prin pătimirea, moartea și învierea sa, duce cu sine natura umană în fericirea veșnică, capătul celălalt al podului. Prin Isus, natura umană a găsit calea spre Dumnezeu, cale pe care o pierduse când Protopărinții noștri au fost scoși din Grădina Edenului. Hotărârea de a parcurge puntea indicată de Isus ține de o alegere personală a fiecăruia. Toți avem nevoie de făuritori de punți, episcopii – urmași ai apostolilor, preoții – colaboratorii episcopilor, aceștia rigidizează puntea noastră cu forța sacramentelor, și alte persoane carismatice care, ca niște artiști în arhitectură, propun forme inedite pentru puntea noastră.

Misiunea de Pontif Suprem a lui Petru și a succesorilor acestuia este de a oferi criteriile esențiale pentru ca fiecare pontif să opereze în conformitate cu Planul Mântuitorului. Misiunea aceasta este pentru Biserica Universală, adic


Actualitatea creştină, nr. 8/2019, Anul XXX, p. 11.

Show Buttons
Hide Buttons