9 decembrie 2018 • DUMINICA II DIN ADVENT • Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin

LECTURA I

Dumnezeu le va arăta tuturor strălucirea sa în tine.
Citire din cartea profetului Baruh 5,1-9

Dezbracă, Ierusalim, haina plânsetului tău şi a oprimării tale şi îmbracă frumuseţea gloriei care vine de la Dumnezeu pentru totdeauna! Învăluie-te cu mantia dreptăţii care vine de la Dumnezeu, pune pe capul tău diadema gloriei Celui Veşnic! Căci Dumnezeu va arăta la tot ce este sub cer strălucirea ta. Căci numele tău va fi chemat de către Dumnezeu pentru totdeauna: „Pacea dreptăţii” şi „Gloria pietăţii”. Ridică-te, Ierusalim, şi stai pe înălţime! Priveşte spre răsărit şi vezi adunându-se copiii tăi de la apusul soarelui până la răsărit la cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se de memorialul lui Dumnezeu! Au plecat de la tine pe jos, duşi de duşmani, dar Dumnezeu îi aduce la tine purtaţi cu glorie ca pe un tron regal. Dumnezeu a hotărât să coboare orice munte înalt şi colinele veşnice, să umple văile ca să niveleze pământul, ca Israel să înainteze în siguranţă spre gloria lui Dumnezeu. Pădurile şi orice copac plăcut mirositor îi fac umbră lui Israel la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va conduce pe Israel cu bucurie în lumina gloriei sale, cu îndurarea şi dreptatea care vin de la el.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)

R.: Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi şi suntem plini de bucurie.

Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. R.

Întoarce, Doamne, captivitatea noastră
ca pâraiele în Negheb!
Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie. R.

Plecând, mergeau şi plângeau,
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu veselie,
purtându-şi snopii. R.

LECTURA A II-A

Să fiţi curaţi şi neprihăniţi pentru ziua lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,4-6.8-11

Fraţilor, îmi aduc aminte de voi totdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toţi, rugăciune pe care o fac cu bucurie pentru participarea voastră la evanghelie din prima zi şi până acum. Sunt încrezător că cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toţi cu aceleaşi sentimente ca ale lui Cristos Isus. Şi pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaştere şi discernământ în toate, ca să distingeţi ceea ce este util, aşa încât să fiţi curaţi şi neprihăniţi pentru ziua lui Cristos, plini de rodul dreptăţii care se obţine prin Isus Cristos, spre gloria şi lauda lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,1-6

În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului Itureii şi Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a venit în toate împrejurimile Iordanului predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul: „Glasul celui care strigă în pustiu: pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui! Orice vale va fi umplută şi orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

(…) Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea profetului Isaia: „Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. Orice vale se va umple, orice munte şi orice deal se va pleca; căile strâmbe se vor face netede. Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,1-6).
Secţiunea din care face parte fragmentul evanghelic propus nouă spre meditare în această a doua duminică din Advent este una extrem de importantă în contextul capitolului 3 al Evangheliei Sfântului Luca. Într-adevăr, această secţiune îl are drept protagonist pe Ioan Botezătorul care face ultimele pregătiri înaintea Celui care trebuie să vină şi să inaugureze Timpul mântuirii. Aşadar, într-un moment precis al istoriei lumii, în Palestina (3,1-2), încep pregătirile imediate ale mântuirii prin activitatea lui Ioan.
Surprinzătoare este, la începutul acestei secţiuni, enumerarea figurilor mai importante ale vieţii politice şi religioase ale acelui moment (împăratul roman Tiberiu, guvernatorul Ponţiu Pilat, tetrarhii diferitelor provincii ale Israelului şi marii preoţi de la Ierusalim, Anna şi Caiafa). O astfel de situare cronologică a începutului activităţii Sfântului Ioan are drept scop sublinierea unui aspect important al istoriei mântuirii: ea se desfăşoară în spaţiul şi printre evenimentele acestei lumi, fără să se identifice cu ceea ce noi am numi astăzi evenimentele mondiale.
Sfântul Ioan răspunde la chemarea lui Dumnezeu. El se supune voinţei divine de a proclama un botez al pocăinţei spre iertarea păcatelor. Acest botez care, în treacăt fie spus, nu desemnează niciodată botezul creştin, îl face pe om să se întoarcă spre Dumnezeu şi să-şi mărturisească păcatele. Numai o astfel de stare obţinută prin pocăinţă îi permite celui care a primit botezul lui Ioan să vadă mântuirea lui Dumnezeu.
Prin urmare, Sfântul Ioan nu este un mit! El şi-a desfăşurat activitatea într-un anumit moment al istoriei, indicat de sincronismul cu care începe secţiunea 3,1-20 a Evangheliei a treia. Prin intermediul lui, Vechiul Testament îl introduce şi îl prezintă omenirii pe Cristos. În sfârşit, în calitatea lui de profet care a primit o misiune pentru toate timpurile, Ioan Botezătorul ne cere şi nouă, astăzi, să pregătim calea de mântuire a lui Dumnezeu prin pocăinţă, adică prin convertirea inimilor.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Anton Durcovici (1888-1951)

S-a născut în Austria. În 1895, vine în România, la Iași, împreună cu mama și fratele său. În 1898 se stabilește la București. Urmează studiile la București, apoi la Roma. În 1910 este hirotonit preot la Roma. În 1911 revine ca preot la București. În timpul Primului Război Mondial este internat în lagăr. În 1923 este numit canonic al Catedralei Sf. Iosif. Între 1924-1947 este rector al Seminarului Sf. Duh. În 1948 este consacrat episcop. În iunie 1949 este arestat. Moare în închisoarea de la Sighet în 1951. În 2014 a fost beatificat de către Papa Francisc.


Calendarul săptămânii 9-16 decembrie 2018

9 D DUMINICA II DIN ADVENT; Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin
10 L Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
11 M Sf. Damasus I, pp. *
12 M Sf. Fc. Maria din Guadalupe *; Ss. Epimah și Alexandru, m.
13 J Ss. Lucia, fc. m. **; Otilia, clg.
14 V Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15 S Sf. Virginia, văduvă
16 D DUMINICA III DIN ADVENT; Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet


Gândul săptămânii

“A nu-ţi cunoaşte aproapele este mijlocul cel mai sigur de a nu te cunoaşte nici pe tine.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons