24 ianuarie 2021 • DUMINICA A III-A D.P.A. • Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

LECTURA I

Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-5.10

În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. “Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!” Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât trei zile de mers. Iona a intrat în cetate; mergând o zi întreagă, striga şi zicea. “Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus”. Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu: au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea, şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut şi nu l-a mai făcut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, cărările tale!

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A

Figura acestei lumi trece.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,29-31

Fraţilor, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat. În rest, cei care au femeie să fie ca şi cum nu ar avea, cei care plâng ca şi cum nu ar plânge, cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca şi cum nu ar poseda, cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi! Căci figura acestei lumi trece.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mc 1,15b
(Aleluia) “S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20

În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: “S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. Isus le-a spus: “Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni!” Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. Şi, mergând puţin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Iată, în sfârşit, momentul în care Isus îşi începe activitatea publică.
După ce s-a pregătit îndelung, pregătire ce a culminat cu primirea Botezului, Isus începe să răspândească lumina evangheliei lui Dumnezeu, mai precis să predice.
Mântuitorul şi-a început activitatea, potrivit fragmentului evanghelic de astăzi, într-un moment precis: după ce a fost închis Ioan [Botezătorul]… Acest detaliu scoate în evidenţă faptul că reforma începută de către Ioan trebuia desăvârşită, iar Isus nu întârzie nici măcar o clipă în a o înfăptui. În plus, Mântuitorul alege, drept loc al începutului activităţii sale, nu Ierusalimul, ci Galileea, acea provincie în care diferitele neamuri care o alcătuiau, se arătau dornice de înnoire atât culturală şi spirituală (vezi înflorirea culturală din principalele cetăţi ale acestei provincii: Cezarea, Sephoris, Tiberiada), cât mai ales religioasă.
Sfântul evanghelist Marcu ne oferă şi un foarte scurt, dar esenţial, rezumat al evangheliei predicate de Isus: „S-a împlinit timpul şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. Or, acest rezumat anunţă, pe de-o parte, pe un ton grav, împlinirea timpului stabilit de către profeţiile vechi ale manifestării, în persoana şi activitatea lui Isus, a Împărăţiei lui Dumnezeu. Altfel spuns, în învăţăturile pe care El le proclamă, în gesturile pe care El le săvârşeşte şi mai ales în persoana Sa, Dumnezeu însuşi îşi înfăptuieşte lucrarea de mântuire. Pe de altă parte, proclamarea lui Isus îi invită pe toţi la convertire (disponibilitatea de a-şi schimba mentalitatea în funcţie de noua vestire) şi la încredere în evanghelia pe care El o vesteşte întrucât ea conţine „programul de reînnoire” a vieţii persoanei umane, a vieţii sociale şi a vieţii politice (în sensul ei cel mai complet).
Celelalte lecturi confirmă din plin această învăţătură. Lectura întâi, de exemplu, ni-l prezintă pe profetul Iona ducând mesajul lui Dumnezeu către cetatea-capitală a imperiului asirian, Ninive. Or, după numai o zi de proclamare, profetul are surpriza să vadă că locuitorii cetăţii, altminteri nişte păgâni, iau în serios mesajul ultimativ transmis de Dumnezeu prin el şi chiar se convertesc, salvându-se astfel de la nimicire. La rândul ei, lectura a doua, atrăgând atenţia că timpul şi-a strâns pânzele (aidoma unei corăbii care se pregăteşte să acosteze în port), ne invită să ne gândim viaţa ca putând să se termine în orice clipă şi, prin urmare, să ne însuşim acea detaşare de preocupările acestei lumi care ne-ar decupla de esenţial: … cei care cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece.
Nouă ne revine să luăm aminte la gravitatea şi la urgenţa mesajului evanghelic proclamat de Isus Cristos, căci în el se află sursa înnoirii vieţii noastre. De aceea, îl rugăm pe Dumnezeu cu cuvintele psalmului responsorial: Arată‑mi, Doamne, căile tale şi învaţă-mă cărările tale! Călăuzeşte-mă întru adevărul tău şi învaţă-mă, căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 24-31 ianuarie 2021

24 D DUMINICA A III-A D.P.A.; Sf. Francisc de Sales, ep. înv.
25 L Convertirea Sf. Ap. Paul
26 M Ss. Timotei și Tit, ep. **
27 M Ss. Bretanion, ep. de Tomis **; Angela Merici, fc. *
28 J Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, clg. m.
29 V Sf. Valeriu, ep.
30 S Sf. Martina, m.
31 D DUMINICA A IV-A D.P.A.; Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă


Gândul săptămânii

“Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons