14 ianuarie 2018 • DUMINICA 2 D.P.A. • Sf. Felix de Nola, pr. m.

LECTURA I

Vorbeşte, Doamne, slujitorul tău ascultă!
Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19

În zilele acelea, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel stătea în templul Domnului unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: “Iată-mă!” A alergat la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns. “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” S-a dus şi s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns: “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” Samuel nu îl cunoştea încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli şi-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr şi i-a zis lui Samuel: “Mergi şi te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, spune: «Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»” Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: “Samuel, Samuel!” Samuel a răspuns: “Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!” Samuel creştea, Domnul era cu el, şi nu a lăsat să se piardă niciunul dintre cuvintele Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci, am zis: “Iată, vin!” R.

În sulul cărţii este scris despre mine,
ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc!
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.
Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A

Trupurile voastre sunt membrele lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20

Fraţilor, trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa. Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos? Cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 1,41.17b
(Aleluia) L-am găsit pe Mesia, care este Cristos! Harul şi adevărul au venit prin el. (Aleluia)

EVANGHELIA

Au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

În acel timp, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: “Iată-l pe mielul lui Dumnezeu!” Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: “Ce căutaţi?” Ei i-au spus: “Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?” El le-a zis: “Veniţi şi vedeţi!” Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: “L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă “Cristos” – şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Botezul pe care Isus l-a primit în râul Iordan a însemnat pentru El recunoaşterea publică a mesianităţii cu care a fost investit, mesianitate care obţinea, cu preţul jertfirii de sine a Fiului Preaiubit, eliberarea fiecărui om de orice fel de sclavie. Cei doi ucenici ai lui Ioan trebuie să fi înţeles, cel puţin parţial, acest lucru în momentul în care şi-au auzit învăţătorul proclamându-L pe Cel care trecea drept Mielul lui Dumnezeu. În fond, figura mielului evoca simultan atât mielul pascal, al cărui sânge, uns pe pragurile de sus şi pe uşorii uşilor caselor locuite de evrei, i-a salvat de cea de-a zecea plagă (Ex 12,22-23), cât şi mielul dus la înjunghiere, alias Servitorul suferind, mielul prin sângele căruia mulţi urmau să-şi afle îndreptăţirea (Is 53,7.10-11).
Ceea ce a urmat este definit în cele trei verbe, a veni, a vedea şi a rămâne. Mai precis, doar atunci când cei doi ucenici ai lui Ioan au mers împreună cu El, au văzut unde locuia şi au rămas cu El le-a permis să descopere că este Mesia. Aşadar, nimeni nu poate descoperi cine este Isus dacă nu merge împreună cu El, dacă nu vede unde locuieşte şi dacă nu rămâne cu El. Dar, pentru a-L întâlni pe Isus şi a descoperi mesianitatea sa eliberatoare, este necesară de multe ori o mediere. Într-adevăr, cei doi ucenici au mers către Isus doar în urma mărturiei lui Ioan Botezătorul, iar Petru a venit la Isus doar în urma mărturiei date de către fratele său, Andrei. Această remarcă ne permite să scoatem în evidenţă un aspect important al dinamicii vieţii religioase – O!, cât de important pentru timpurile noastre – şi anume: întâlnirea celor din jurul nostru cu Isus Cristos depinde de cele mai multe ori de mărturia pe care noi o dăm cu privire la El. Abia acum înţelegem cât de importantă este mărturia vieţii noastre creştine. O bună mărturie atrage oamenii către Cristos, în timp ce o mărturie negativă venită din partea unui creştin îi îndepărtează pe oameni de Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Sebastian (+ cca. 288)

Despre Sf. Sebastian se cunosc puţine date istorice. Este evocat pentru prima dată în secolul al IV-lea de către Sf. Ambroziu într-o predică. Potrivit acestuia, Sebastian s-a născut şi a crescut la Milano. A primit o educaţie creştină şi a început cariera militară, devenind mai apoi căpitan al gărzii pretoriene. În timpul persecuţiei lui Diocleţian, i-a ajutat pe mulţi creştini încurajându-i. Când a fost descoperit, a fost denunţat şi condamnat la martiriu. A fost înmormântat în catacombe.


Calendarul săptămânii

14 D DUMINICA A 2-A DE PESTE AN; Sf. Felix de Nola, pr. m.

15 L Sf. Arsenie, pustnic

16 M Sf. Marcel I, pp.

17 M Sf. Anton, abate **

18 J Sf. Prisca, m.

19 V Ss. Marius şi Marta, soţi m.

20 S Ss. Fabian, pp. m.*; Sebastian, m.*

21 D DUMINICA A 3-A DE PESTE AN; Sf. Agneza, fc. m.


Gândul săptămânii

“Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

19 iunie 2022 • DUMINICA A XII-A D.P.A. • Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.

LECTURA I

Ei vor privi spre cel pe care l-au străpuns.
Citire din cartea profetului Zaharia 12,10-11; 13,1

Aşa spune Domnul: “Voi revărsa asupra casei lui David şi asupra locuitorilor Ierusalimului un duh de îndurare şi de implorare şi vor privi la mine, pe care l-au străpuns, îl vor jeli cum se jeleşte singurul fiu şi-l vor plânge amar, cum se plânge amar întâiul născut. În ziua aceea, se va mări jalea în Ierusalim, ca jalea lui Hadad-Rimon în câmpia Meghido. În ziua aceea, va fi un izvor deschis pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru păcat şi pentru întinare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea ta.
Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.

LECTURA A II-A

Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi îmbrăcat în Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,26-29

Fraţilor, toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus. Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi descendenţa lui Abraham, moştenitori după promisiune.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,27
(Aleluia) “Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Cristosul lui Dumnezeu! Fiul Omului trebuie să sufere multe.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-24

În acel timp, pe când era singur în rugăciune, iar discipolii erau cu el, Isus i-a întrebat, zicând: “Cine spun mulţimile că sunt eu?” Ei i-au răspuns: “«Ioan Botezătorul», alţii «Ilie», iar alţii că «a înviat unul dintre profeţii cei vechi»”. El le-a spus: “Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci, răspunzând, Petru a zis: “Cristosul lui Dumnezeu!” Dar el le-a interzis cu stricteţe să spună aceasta cuiva, zicând: “Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie”. Apoi le spunea tuturor: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Profetul Zaharia spune că Dumnezeu i-a descoperit că va veni o vreme când în Ierusalim va fi jale mare, se vor vărsa multe lacrimi, precum se varsă când moare fiul unic al unei mame, fiu asasinat de răutatea duşmanilor, dar înconjurat de cei buni şi însoţit de rugăciunile celor binecuvântaţi de Dumnezeu. Este greu să înţelegem despre cine este vorba? Despre Isus plâns de femeile din Ierusalim. Simbol al celor ce l-au asasinat este tâlharul din dreapta crucii care, privindu-l îşi recunoaşte vinovăţia – pe drept pătimim – şi se roagă să fie pomenit de Isus în împărăţia sa. Cunoaştem răspunsul lui Isus; răspunsul este adresat tuturor răufăcătorilor care, acceptând Botezul lui Isus, cum spune sfântul Paul, formează o unitate cu Isus, fiindcă au îmbrăţişat şi trăiesc credinţa mărturisită de Petru: Tu eşti Mesia lui Dumnezeu.
Mesia lui Dumnezeu ne invită la umilinţă, să păşim pe urmele sale cu crucea de fiecare zi în spate. Pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu ni se cere credinţă şi umilinţă.
Credinţa în Cristos cere umilinţă, aşa cum o cere şi studiul Sfintelor Scripturi. Isus a venit să descopere oamenilor misterele lui Dumnezeu, planurile sale de mântuire, sensul autentic al Scripturilor; dar numai cei smeriţi se lasă învăţaţi şi călăuziţi de el. Acela care se crede înţelept şi drept să facă toate acestea singur, nu acceptă nici învăţător şi nici mântuitor pe altcineva decât pe sine însuşi; egoismul propriu îi este învăţător şi fals mântuitor.
Este o situaţie care durează de secole de când oameni orgolioşi refuză magisteriul şi mijlocirea Bisericii, depozitara oficială a cuvântului lui Dumnezeu şi a mântuirii.
Isus a întrebat într-o zi: „Când va veni Fiul Omului, va mai găsi credinţă pe pământ?”
Desigur că nu o va găsi în cei mândri, în oamenii plini de sine şi de ştiinţa lor; dar în cei umili, în cei simpli o va găsi cu siguranţă, fiindcă a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor.
Întreaga viaţă a Mântuitorului a fost o slujire adusă Tatălui şi oamenilor; dar el a voit să ne dea un exemplu mult mai explicit. Apostolii l-au văzut îngenunchind în faţa lor pentru a le face cel mai umil serviciu: să le spele picioarele.
Profeţiile au vorbit despre Mesia – „Slujitorul lui Iahve” –, dar Isus se prezintă şi mai mult decât un slujitor al divinităţii; slujitorul are dreptul la o răsplată, dar el s-a făcut ca un rob al oamenilor, cerând ucenicilor săi să facă la fel, fără nicio răsplată, ci numai din iubire, spre a se dovedi fii în Fiul lui Dumnezeu.
Să-i aducem laudă Părintelui veşnic pentru infinita umilinţă a Fiului prin care ne-a mântuit! Avea perfectă dreptate Sfântul Francisc de Assisi să spună că „Dumnezeu este smerenie”; altfel nu se făcea Om pentru a-l salva pe om.
Sfântul Ioan Nepomuk (secolul al XIV-lea) moare înecat în râul Morava care trece prin Praga, din ordinul regelui Venceslau care, gelos şi invidios, voia ca preotul să-i descopere păcatele soţiei sale, a cărei spovadă o ascultase. După ce trupul i-a fost recuperat în mod miraculos, a fost înmormântat în catedrala mitropolitană în anul 1383. După 300 de ani (1719) este deshumat şi se constată că limba sfântului martir este intactă. Până azi, un relicvariu împodobit cu 1200 de diamante păstrează acea limbă care a tăcut chiar şi în faţa morţii.
Ce bine ar fi dacă am şti să tăcem când ne apasă crucea zilnică, adică să nu blestemăm, să nu înjurăm, să nu bârfim, să nu minţim etc.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 19-26 iunie 2022

19 D DUMINICA A XII-A D.P.A.; Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.
20 L Ss. Pavel și Chiriac din Tomis și îns. m. *; Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
21 M Sf. Alois de Gonzaga, clg. **
22 M Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. m. *; Thomas Morus, m. *
23 J NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL; Ss. Niceta de Remesiana, ep.; Iosif Cafasso, pr.
24 V PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS
25 S Inima Neprihănită a Mariei **; Sf. Wilhelm, abate
26 D DUMINICA A XIII-A D.P.A.; Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.


Gândul săptămânii

“Deasupra capetelor noastre există mai mult cer decât există pământ sub picioarele noastre.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons