14 ianuarie 2018 • DUMINICA 2 D.P.A. • Sf. Felix de Nola, pr. m.

LECTURA I

Vorbeşte, Doamne, slujitorul tău ascultă!
Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19

În zilele acelea, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel stătea în templul Domnului unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: “Iată-mă!” A alergat la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns. “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” S-a dus şi s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns: “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” Samuel nu îl cunoştea încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: “M-ai chemat? Iată-mă!” Eli şi-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr şi i-a zis lui Samuel: “Mergi şi te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, spune: «Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»” Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: “Samuel, Samuel!” Samuel a răspuns: “Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!” Samuel creştea, Domnul era cu el, şi nu a lăsat să se piardă niciunul dintre cuvintele Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci, am zis: “Iată, vin!” R.

În sulul cărţii este scris despre mine,
ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc!
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.
Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A

Trupurile voastre sunt membrele lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20

Fraţilor, trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa. Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos? Cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 1,41.17b
(Aleluia) L-am găsit pe Mesia, care este Cristos! Harul şi adevărul au venit prin el. (Aleluia)

EVANGHELIA

Au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

În acel timp, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: “Iată-l pe mielul lui Dumnezeu!” Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: “Ce căutaţi?” Ei i-au spus: “Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?” El le-a zis: “Veniţi şi vedeţi!” Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: “L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă “Cristos” – şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Botezul pe care Isus l-a primit în râul Iordan a însemnat pentru El recunoaşterea publică a mesianităţii cu care a fost investit, mesianitate care obţinea, cu preţul jertfirii de sine a Fiului Preaiubit, eliberarea fiecărui om de orice fel de sclavie. Cei doi ucenici ai lui Ioan trebuie să fi înţeles, cel puţin parţial, acest lucru în momentul în care şi-au auzit învăţătorul proclamându-L pe Cel care trecea drept Mielul lui Dumnezeu. În fond, figura mielului evoca simultan atât mielul pascal, al cărui sânge, uns pe pragurile de sus şi pe uşorii uşilor caselor locuite de evrei, i-a salvat de cea de-a zecea plagă (Ex 12,22-23), cât şi mielul dus la înjunghiere, alias Servitorul suferind, mielul prin sângele căruia mulţi urmau să-şi afle îndreptăţirea (Is 53,7.10-11).
Ceea ce a urmat este definit în cele trei verbe, a veni, a vedea şi a rămâne. Mai precis, doar atunci când cei doi ucenici ai lui Ioan au mers împreună cu El, au văzut unde locuia şi au rămas cu El le-a permis să descopere că este Mesia. Aşadar, nimeni nu poate descoperi cine este Isus dacă nu merge împreună cu El, dacă nu vede unde locuieşte şi dacă nu rămâne cu El. Dar, pentru a-L întâlni pe Isus şi a descoperi mesianitatea sa eliberatoare, este necesară de multe ori o mediere. Într-adevăr, cei doi ucenici au mers către Isus doar în urma mărturiei lui Ioan Botezătorul, iar Petru a venit la Isus doar în urma mărturiei date de către fratele său, Andrei. Această remarcă ne permite să scoatem în evidenţă un aspect important al dinamicii vieţii religioase – O!, cât de important pentru timpurile noastre – şi anume: întâlnirea celor din jurul nostru cu Isus Cristos depinde de cele mai multe ori de mărturia pe care noi o dăm cu privire la El. Abia acum înţelegem cât de importantă este mărturia vieţii noastre creştine. O bună mărturie atrage oamenii către Cristos, în timp ce o mărturie negativă venită din partea unui creştin îi îndepărtează pe oameni de Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Sebastian (+ cca. 288)

Despre Sf. Sebastian se cunosc puţine date istorice. Este evocat pentru prima dată în secolul al IV-lea de către Sf. Ambroziu într-o predică. Potrivit acestuia, Sebastian s-a născut şi a crescut la Milano. A primit o educaţie creştină şi a început cariera militară, devenind mai apoi căpitan al gărzii pretoriene. În timpul persecuţiei lui Diocleţian, i-a ajutat pe mulţi creştini încurajându-i. Când a fost descoperit, a fost denunţat şi condamnat la martiriu. A fost înmormântat în catacombe.


Calendarul săptămânii

14 D DUMINICA A 2-A DE PESTE AN; Sf. Felix de Nola, pr. m.

15 L Sf. Arsenie, pustnic

16 M Sf. Marcel I, pp.

17 M Sf. Anton, abate **

18 J Sf. Prisca, m.

19 V Ss. Marius şi Marta, soţi m.

20 S Ss. Fabian, pp. m.*; Sebastian, m.*

21 D DUMINICA A 3-A DE PESTE AN; Sf. Agneza, fc. m.


Gândul săptămânii

“Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons