Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi ca să trăieşti şi să stăpâneşti
ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Deut 16,20)

Prin tema aleasă pentru săptămână de rugăciune pentru unitate din acest an, creştinii din Indonezia vor să atragă atenţia asupra situaţiei lor.
Până nu demult organizarea societăţii acestei ţări se sprijinea pe principii solide cum ar fi credinţa în Dumnezeu, raporturi drepte şi civilizate între oameni, unitatea Indoneziei, democraţia reală, dreptatea socială pentru întreg poporul. În felul acesta minorităţile religioase – între care creştinii de toate confesiunile însumează 10% din populaţie –, puteau duce o viaţă liniştită şi prosperă în sânul unei majorităţi musulmane. În ultimii ani acest echilibru s-a frânt. Tensiuni tot mai dramatice se înregistrează între grupurile etnice şi religioase majoritare şi cele minoritare, creştinii fiind ţintă predilectă a atacurilor tot mai violente îndreptate împotriva lor. De regulă, aceste tensiuni sunt puse, mult prea repede, pe seama radicalizării comunităţilor musulmane. În realitate adevărata cauză s-ar afla în corupţia tot mai larg răspândită în sfera politică şi în lumea afacerilor. Această corupţie face ca bogăţia ţării să ajungă în mâna câtorva grupuri de interese, cauzând adesea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător. În plus, corupţia atinge şi sfera justiţiei care slujeşte tot mai puţin cauza celor mici şi nedreptăţiţi. Or, pentru a distrage atenţia de la o astfel de situaţie, se caută vinovaţi în grupurile mici, îndeosebi cele religioase, împotriva cărora este incitată populaţia majoritară.
Toate nedreptăţile îndreptate împotriva comunităţilor creştine, indiferent de confesiune, le determină să adopte o atitudine comună pentru a se putea apăra. Potrivit responsabililor Bisericilor creştine indoneziene, primul pas care ar trebui făcut este acesta: „De vreme ce ne confruntăm cu aceste nedreptăţi, suntem obligaţi, în calitate de creştini, să ne recunoaştem propriile noastre complicităţi cu ele… Doar prin unitatea noastră în Christos vom putea combate nedreptatea şi vom putea răspunde nevoilor acelora care le-au căzut victime”. Urmând un astfel de demers, creştinii indonezieni au considerat că îndemnurile din capitolul 16 al cărţii Deuteronomului ar fi cele mai potrivite pentru asanarea relaţiilor din sânul societăţii indoneziene: Să pui judecători şi scribi înăuntrul porţilor tale… ca să judece poporul cu o judecată dreaptă. Să nu viciezi, să nu fii părtinitor, să nu primeşti daruri, căci darul orbeşte ochii înţelepţilor şi perverteşte cuvintele drepţilor! Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi, ca să trăieşti şi să iei în stăpânire ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Aceste îndemnuri sunt cât se poate de bine venite şi în contextul ţării noastre ştiind bine că mulţi membrii ai comunităţilor noastre cad victime, uneori cu complicitatea noastră, directă sau indirectă, corupţiei structurilor care ar trebui să-i apere. Doar o trezire şi o determinare comună în acest sens, susţinută de rugăciunea noastră din aceste zile, ar putea oferi o viziune nouă despre societatea pe care vrem să o construim împreună cu celelalte componente ale ei.
Îl invoc pe Duhul Sfânt care, în aceste zile de har, să ne lumineze minţile şi să ne schimbe inimile.

Cu binecuvântare,

Dr. Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 1/2019, Anul XXX, pag. 3.

Show Buttons
Hide Buttons