Lăsați pe copii să vină la mine!

Acesta a fost evenimentul duminicii de 05 mai 2019 din parohia Sf. Apostoli Petru și Paul – Băneasa, când un grup de 20 de copii din comunitate au mers spre Isus și El a venit la ei! Acest moment frumos și deosebit a avut loc cu ocazia Primei Sfinte Împărtășanii a...

Recenzie Pro Memoria

Pro memoria. Revistă de istorie ecleziastică Număr special dublu, dedicat corespondenţei Ghika-Maritain Editura ARCB, Bucureşti 2018 Format 16,5 x 23,5 cm 237 pag. text + 16 pag. ilustraţii color Preţ 30 lei Sub egida Centrului „Biserica şi istoria”, revista Pro...

Foaia liturgică, 19 mai 2019

19 mai 2019 • DUMINICA A V-A A PAȘTELUI • Sf. Celestin al V-lea, pp. LECTURA I Au adunat comunitatea şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei. Citire din Faptele Apostolilor 14,21b-27 În acel timp, Paul şi Barnaba s-au întors la Listra, la Iconiu şi la...

Foaia liturgică, 12 mai 2019

12 mai 2019 • DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI • Ss. Nereus și Achilleus, m.; Pancrațiu, m. LECTURA I Iată că ne întoarcem spre păgâni! Citire din Faptele Apostolilor 13,14.43-52 În zilele acelea, Paul şi Barnaba, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Au intrat...

Sanctității Sale Francisc

Sanctității Sale Francisc Pontif Suprem Sfinte Părinte, Împreună cu mulțimea numeroasă a oamenilor purificați de vina originală prin apa botezului, care celebrează acum pe toată fața pământului victoria Fiului lui Dumnezeu asupra morții și a puterilor infernale,...

Foaia liturgică, 5 mai 2019

5 mai 2019 • DUMINICA A III-A A PAȘTELUI • Ss. Anghel, clg. m.; Gottard, ep. LECTURA I Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt. Citire din Faptele Apostolilor 5,27b-32.40b-41 În zilele acelea, marele preot i-a întrebat pe apostoli, zicând: “Oare nu v-am...
Show Buttons
Hide Buttons