Foaia liturgică, 25 octombrie 2020

25 octombrie 2020 • DUMINICA A XXX-A D.P.A. • Ss. Crisant și Daria, soți m.; Mina, ostaș m. LECTURA I Dacă faceţi rău văduvei şi orfanului, mânia mea se va aprinde împotriva voastră. Citire din cartea Exodului 22,20-26 Aşa spune Domnul: “Să nu faci rău celui străin şi...
Show Buttons
Hide Buttons